Na spletni strani uporabljamo piškotke, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. SE STRINJAM


Društvo

Prijava
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

I¹èi na strani

(1) 2 3 4 »
Obvestila : PREDAVANJE gostje iz Kolumbije ga Niessen
Posted by Andreja on 2009/5/29 0:20:00 (1756 reads)
Obvestila

Predavanje bo v ponedeljek, 15.6.2009 ob 17.30 h na Biotehni¹ki fakulteti, Jamnikarjeva 101, Odd. za agronomijo (dostop z Vièa, Cesta na Brdo)

Po na¹em obisku v Kolumbiji smo obdr¾ali prijateljske stike s svetovno znano poznavalko orhidej gospo Andreo Niessen in jo zaprosili, da nam pride predavat v Ljubljano o njihovih orhidejah.

Predavanje bo opremljeno s slikovnim materialom, v angle¹èini, z mo¾nim prevodom.
Tisti, ki so naroèili orhideje iz Kolumbije, jih bodo lahko na predavanju tudi osebno prevzeli.

Zaradi èasovnih omejitev trajanja predavanja, bomo zaèeli toèno, prosim, da to upo¹tevate.

Pozdrav

Andreja

Obvestila : 5. bol?ji sejem v Botani?nem vrtu Ljubljana
Posted by Andreja on 2009/4/11 15:00:09 (2050 reads)
Obvestila

Slovensko dru¹tvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (SVZ)nas je povabilo tudi letos na Bol¹ji sejem.
Sejem bo v soboto, 16. maja s prièetkom ob 10h in predvidenim zakljuèkom ob 15h.

Sedaj itak presajamo orhideje, pa si pripravite nekaj rastlin, ki jih imate vi¹ka, za na¹o stojnico na Bol¹jem sejmu.

Vabljeni vsi!

Pozdrav

Andreja

Obvestila : Vabilo na ob?ni zbor in predavanje o Kolumbiji
Posted by Andreja on 2008/4/9 13:02:05 (2281 reads)
Obvestila

Sklicujem dru¾enje in obèni zbor Dru¹tva ljubiteljev orhidej Slovenije
dne 18.aprila 2008 ob 18h.

Vabilo z dnevnim redom v raz¹irjenem tekstu!

Pozdrav

Andreja

Read More... | 1243 bytes more
Obvestila : Se en junak!
Posted by Andreja on 2007/11/20 20:50:00 (2715 reads)
Obvestila

Na¹i èlanici Nata¹i toplo èestitamo k uspe¹nemu poveèevanju èlanstva!
Mali Mark se je rodil 11.11. 2007 in trenutno zaposluje mamico dan in noè !
Mark, ¾elimo ti mnogo zdravja, sreèe in ljubezni na tvoji ¾ivljenski poti !

Andreja

Read More... | 285 bytes more
Obvestila : Nov prirastek
Posted by Andreja on 2007/10/30 11:30:00 (2735 reads)
Obvestila

V pripravah na odhod v Dobrovnik in na Maðarsko, je priletela lepa novica.
Helena je povila Ano Lucijo, ki je imela kar 4,30kg in 54 cm!

Vsi jima iz srca èestitamo, Ani Lucji pa ¾elimo v ¾ivljenju veliko sreèe in zdravja!

Andreja

(1) 2 3 4 »

(c) 2005 Društvo ljubiteljev orhidej Slovenija - All rights reserved.